غذا دادن مادر به بچه 

حدود 75 درصد نوزادان از تغذیه انحصاری با شیر مادر تا سن 6 ماهگی محروم هستند و یک سوم مرگ هایی که در سال های پیش از 5 سالگی اتفاق می افتد ، به دلیل تغذیه ناکافی است.

به گزارش ایسنا ، مهرداد شریفی رئیس مرکز بهداشت غرب کشور اظهار داشت :این در حالی است که که مطالعات پزشکی درباره شیر مادر نشان می دهد که همه نیازهای غذایی کودک در 6 ماه اول زندگی بر آورده می شود.خانواده ها هنگامب که فرزند جدیدی به جمعشان اضافه می شود باید برای دانستن این موضوع و پیش گیری از عوارض جبران ناپذیر ناشی از سوء تغذیه ، آموزش های لازم را ببینند.

شریفی گفت :تفکر مثبت عامل ، امیدواری و اعتماد به نفس نقش بسیار مهمی در موفقیت یک مادر جوان برای شیردهی دارد و اطرافیان او باید به شدت از به کاربردن اصطلاحات ناامید کننده مانند کافی نبودن شیر یا گرسنه بودن نوزاد ، در حضور مادر خودداری و سعی کنند با تقویت روحیه و تغذیه مناسب و حمایت کافی به او کمک کنند تا دوران شیردهی را با آرامش آغاز کرده و پشت سر بگذارد.

وی نگرانی برای رشد کودک را فقط از طریق پایش رشد در مراکز بهداشتی قابل بررسی علمی دانست و گفت :بی قراری های نوزاد نباید نگرانی پدر و مادر را تنها به سمت گرسنگی او سوق دهد.لازم است که والدین برای کنترل های بهداشتی ، فرزندشان را در نوبت های تعیین شده به مراکزبهداشتی درمانی برده و در صورتی که نمودار وزن او روال طبیعی خود را طی کرده و مورد تایید کارشناسان بهداشتی است ، نگرانی در مورد تغذیه ناکافی کودک نداشته باشند.

وی تصریح کرد : در زمینه رشد و تغذیه کودک نباید توصیه های غیر کارشناسی را جدی گرفت ؛ زیرا بررسی ها نشان می دهد بیش از 90 درصد این توصیه ها ، غیر علمی است.

منبع : روزنامه خراسان www.khorasannews.com