چگونه هر کسی را مجذوب و شیفتة خود کنیم ؟
 

انسان ها به میزان زیادی تحت تاثیر احساسات هستند. آنها تصمیماتشان را احساسی می گیرند و خودشان را انسان هایی منطقی می نامند. مردم به میزان زیادی تحت تاثیر احساسات محیطی خود به ویژه رفتاری که دیگران با آنها انجام می دهند هستند. شما از دوران کودکی از نظر احساسی به مقدار زیادی نسبت به رفتارها و عکس العمل های والدینتان شرطی شده اید. اغلب فرایند این تبادلات زود هنگام رفتار شما را برای برقراری ارتباط با دیگران در طول زندگی تان شکل می دهد.
تقریبا بیشترین رفتاری که شما در ارتباط با دیگران انجام می دهید با تکیه بر ارزشی است که شما برای خود قائل می شوید یا برای حفاظت از این ارزش در مقابل افراد یا شرایطی است که آن را تهدید می کنند.
راز جذب کردن و شیفته کردن
 

عمیق ترین آرزوی طبیعی هر شخصی نیاز به ارزش داشتن و ارزشمند بودن است. بنابر این راز شیفته کردن دیگران بسیار ساده است : کاری کنید که دیگران احساس کنند مهم هستند.
پنج راه برای شیفته کردن دیگران
 

مهمترین نکته این است که شما چگونه در حضورتان با استفاده از شیفته کردن دیگران، بهترین احساسی را که آنها در حضور شما انتظار دارند ایجاد کنید. خوشبختانه ما می دانیم چگونه در مردم احساس خوبی نسبت به خودشان ایجاد کنیم . این پنج روش کلیدی را می توان بدین صورت نام برد: پذیرش، قدردانی، تایید، تحسین و توجه.
پذیرش
 

بزرگترین هدیه ای که شما می توانید به اشخاص دیگر بدهید ، جایگاه توجه بدون قید و شرط است ؛ یعنی شما آنها را کاملا همانگونه که هستند بدون هیچ محدودیتی بپذیرید. هیچ گاه از آنها انتقاد نکنید یا ایرادهای آنها را نگیرید. هر چیزی که مربوط به آنها باشد را کاملا به عنوان یک چیز شگفت انگیز بپذیرید. این اولین مرحلة شیفته کردن خواهد بود.حال چه جوری این پذیرش کامل را نشان دهید ، بسیار ساده است:
لبخند بزنید! هنگامی که شما در لحظه دیدار دیگران لبخند می زنید ، ارزشی که آنها برای خودشان قائل هستند به طور خودکار به بالا می جهد. آنها نسبت به خودشان احساس خوشحالی می کنند . احساس می کنند که مهم و ارزشمند هستند و کسی را که این احساس را در آنها بوجود آورده است ، دوست خواهند داشت و قبل از آن که کلامی بگویید شیفته شما خواهند شد.
قدردانی
 

هر کجا که هستید از دیگران برای کارهایی که انجام داده اند ، چه بزرگ و چه کوچک، قدرانی کنید. ارزش خودانگاره آنها بالا خواهد رفت. آنها احساس اهمیت و ارزشمندی بیشتری می کنند و خود را تواناتر و شایسته تر می یابند. ذهنیت و احترامشان نسبت به خودشان بهبود یافته و بالا می رود.
اینکه شما چگونه این احساس عالی را به دیگران القا کنید، بسیار ساده است. برای هر دلیل کوچک یا بزرگی در هر موقعیتی فقط بگویید:متشکرم. رفتار تشکرآمیز در مقابل هر کس و در ازا هر کاری که برایتان انجام می دهند را در خود بوجود آورید.این کار دو نتیجه به دنبال خواهد داشت. هر گاه که به دیگری لبخند بزنید و از او تشکر کنید نه تنها ارزش خودانگاره و احساس مهم بودن را در او به مقدار زیادی بالا می برید، بلکه همین کار را برای خودتان نیز انجام می دهید. دقیقا هنگامی که کاری می کنید یا حرفی می زنید که دیگران خودشان را بیشتر دوست داشته باشند شما نیز خودتان را بیشتر دوست خواهید داشت. و هنگامی که خودتان را بیشتر دوست داشته باشید ، خالصانه تر دیگران را دوست دارید و به آنها اهمیت می دهید و در ادامه به اینکه چگونه بر دیگران تاثیر خوبی بگذارید ، فکر خواهید کرد و در نتیجه طبیعی تر دیگران را شیفته خود خواهید کرد.
تایید
 

تایید آن چیزی است که کودکان برایش گریه می کنند و مردان برایش می میرند. همه انسانها در طول حیاتشان به طور ناخودآگاه نیاز عمیقی به تایید اعمالشان دارند. هیچ مقداری از تایید، شما را برای مدتی طولانی راضی نخواهد کرد. نیاز به تایید مثل نیاز به غذا و آرامش همیشگی است . آنهایی که به طور مداوم به دنبال فرصتی برای تایید دیگران هستند هر جا که بروند مورد استقبال قرار می گیرند.
شاید بهترین تعریف برای تایید، ستودن باشد. این مطلب بسیار مهمی است . هرگاه که شما کسی را به خاطر آنچه که انجام داده است ، ستایش می کنید ارزش خودانگاره اش را بالا می رود و احساسی عالی نسبت به خودش پیدا می کند و در نظرش شما فردی فوق العاده جالب، قابل اعتماد و دوست داشتنی می شویدو کاملا شیفته شما می شود .

تحسین
 

هنگامی که شما شخصی را خالصانه و بی ریا به خاطر اموالش ، ویژگی های خاصش یا انجام کارهایش مورد تحسین قرار می دهید ، به طور خودکار احساس بهتری نسبت به خودش پیدا خواهد کرد . احساس مورد تایید بودن ، شناخته شده بودن ، ارزشمند بودن و مهم بودن پیدا می کند . در نتیجه ابتدا خودش و سپس شما را بیشتر دوست خواهد داشت .
تحسین ویژگی های شخصی یک نفر مثل وقت شناسی یا پشتکار در انجام کارها، موفقیت در گرفتن یک جایزه یا رسیدن به یک هدف ، تحسین برای چیزهای کوچک به اندازه چیزهای بزرگ ، راهنمای شما خواهد بود . همیشه به دنبال چیزی باشید تا دیگران را تحسین کنید . پس از انجام آن دیگران شما را بیشتر دوست خواهند داشت و شیفته شما خواهند شد.
توجه
 

شاید این مهمترین رفتار مورد نظر ما باشد . این قوی ترین رفتار برای ساختن ارزش خودانگار و کلید شیفته کردن فوری دیگران است و هنگامی که شما توجه کاملی به یک نفر می کنید ، آنها احساس ارزش و اهمیت بیشتری می کنند و بیشتر شما را دوست خواهند داشت .
منبع : دانشنامه رشد